Σύνθεση Δ.Σ.

    Πρόεδρος: Ιωάννης Δάρας

​* Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Στούκας

* Γραμματέας: Μάνος Μερεμέτης

​* Ταμίας: Κωνσταντίνος Γκολφινόπουλος

​* Μέλη ΔΣ: Δήμος Δεδεμάδης, Νίκος Δεπούντης, Στέλλα Ελευθεριάδου

* Social Media -Υπεύθυνος Επικοινωνίας - Διαχείριση ιστοσελίδας: Μάνος Μερεμέτη